Projekt zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego w Rewalu

Inwestor:

prywatny

Powierzchnia:

ok 2000 m2

Projekt zespołu apartamentów wraz z zagospodarowaniem terenu LoveSee.pl w Rewalu

Zespół projektowy – Iga Gontarz,  Aleksandra Pichulska, 1 2Tomasz Maksymiuk