kolejny inżynier w zespole MXL4!

mamy przyjemność oficjalnie poinformować
że nasza była praktykantka a dziś stała współpracowniczka,
Kinga Gawlik
obroniła inżynierską pracę dyplomową i uzyskała  tytuł inżyniera architekta

Pani Inżynier Serdecznie Gratulujemy!

Wizualizacja – projekt dyplomowy
Temat:  Adaptacja zabytkowego spichlerzu w Bierzwiku
Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski prof. nadzw. ZUT
Zakład Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego