I miejsce w konkursie na projekt Ratusza w Rewalu

Biuro MXL4 architekci zdobyˆło I miejsce w konkursie na Opracowanie koncepcji Ratusza w Rewalu.
Zespółˆ projektowy w skˆadzie arch. Norbert Białˆek, Jerzy Szparadowski, Piotr Wilento

projekt