II miejsce w konkursie na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie.

II miejsce w konkursie na Zespół Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana przy ul. Daszyńskiego 6 w Pruszkowie.

Zespół projektowy – Jerzy Szparadowski, Agnieszka Antoniuk, Ewa Gawron, Łukasz Kaziemierczuk

projekt