Oddanie do użytku Centrum Pobytowego Euro 2012 w Opolu

20 grudnia 2010r. oddano do użytku Centrum pobytowe Euro 2012 w Opolu o wartości ok. 16 mln zł. Na centrum składają się pełnowymiarowe boiska piłkarskie o nawierzchni sztucznej i naturalnej, oświetlone z trybunami, budynek szatniowo-biurowy, magazyny, drogi dojazdowe, parkingi, i inna infrastruktura treningowa.
MXL4 architekci wchodziło w skład konsorcjum które było wykonawcą obiektu.

prasa