Oddanie do użytku hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie

17 września 2010r. oddano do użytku halę widowiskowo-sportową w Murowanej Goślinie.
Na obiakt składają się: hala widowiskowo-sportowa z widownią na ok. 500 osób, zespół fitness, siłowna oraz blok edukacyjny.

prasa