Oddanie do użytku przedszkola z zapleczem kulturalno-sportowym w Ciechomicach koło Płocka

6/10/2011r. Oddanie do użytku przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym w Ciechomicach koło Płocka, 3 oddziałowe z biblioteką oraz salą gimnastyczną. Budynkowi towarzyszą boiska sportowe i tematyczne place zabaw.

projekt