Oddanie do użytku Stadionu Miejskiego im. Bronisława Bagińskiego w Barlinku

2/10/2011r. Oddano do użytku Stadionu Miejskiego im. Bronisława Bagińskiego w Barlinku.
Trybuny o pojemności 940 miejsc z sektorem zadaszonym, stanowiskiem komentatorskim oraz przyziemiem użytkowym przeznaczonym na pomieszczenia ogólnodostępne higieniczno sanitarne i magazyny. Płyta stadionu, pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej oraz urządzenia do sportów lekkoatletycznych z 4-torową okólną bieżnią 400m, 6-torową bieżnią prostą 100m, rzutnią do rzutów kulą, rozbiegiem i piaskownicą do skoku w dali rozbiegiem do skoku wzwyż o nawierzchni poliuretanowej.
Obiekt zrealizowała firma KASZUB Dariusz Kaszuba z Kiełpina. Łączny koszt prac wyniósł ok. 4.000.000 zł.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.