Projekt siedziby Sądu Rejonowego w Iławie

11/2011r. MXL4 architekci zaprojektuje siedzibę Sądu Rejonowego w Iławie. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 07/2012, realizacja inwestycji 2013r. Powierzchnia obiektu ok. 4.100m2.