Słowo o Zamku Książąt Pomorskich

Chcąc uspokoić wszystkich zaniepokojonych i uprzedzić ewentualne nieporozumienia informujemy, że katastrofa budowlana do której doszło w ostatnich dniach w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w jakimkolwiek stopniu nie jest związana z przebudową Opery na Zamku w Szczecinie, którego projekt wykonało nasze biuro.
Przebudowa Opery obejmowała prace w skrzydłach: wschodnim, południowym i zachodnim.

Zakończona w ubiegłym roku przez Zamek Książąt Pomorskich przebudowa skrzydła północnego została wykonana jako inwestycja całkowicie odrębna od przebudowy Opery.