Sąd Rejonowy w Katowicach

Inwestor:

Sąd Okregowy w Katowicach

Powierzchnia

ok 8300m2
Budynek Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul Francuskiej 70 A

Praca konkursowa