Wyróżnienie w konkursie na Budynek Laboratoryjno-badawczy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Wyróżnienie w konkursie na Budynek Laboratoryjno-badawczy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenrgetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2
Zespół w składzie: Norbert Białek, Jerzy Szparadowski, Grzegorz Skalski
Współpraca: Tensor Structural Design

projekt