Zespól usługowo-mieszkaniowy w Kielcach

Zespół usługowo-mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.
Budynki apartamentowe o podwyzszonym standardzie, centrum handlowe, plac miejski.

Projekt realizacyjny w wyniku nagrody konkursie architektonicznym  – III miejsce w konkursie
Uzyskane pozwolenie na budowę  dla Etapów I  i  II

Inwestor:

Condite Development sp. z o.o.

Powierzchnia

Etap I ok.  12.300  m²

Etap II ok.  11.000  m²

Realizacja: 2018 -2021

Zespół w składzie:
Jerzy Szparadowski, Tomasz Maksymiuk, Grzegorz Skalski, Piotr Wilento, Iga Gontarz, Aleksandra Pichulska