Plac Literatury na os. Majowym w Szczecinie

Inwestor:

Spółdzielnia Dąb, Administracja Osiedla Majowe

Wykonawca: 

Firma Handlowo-Usługowa „Thomas” sp. z o.o. sp.k.

Mała Architektura: 

mmcite 4   /wg projektu mxl4/

Powierzchnia:

ok 5000 m2

Rewitalizacja istniejącego placu poprzez remont [wymiana nawierzchni, wymiana instalacji podziemnych, oczyszczenie murków], wprowadzenie nowych funkcji [fontanna, czytelnia pod chmurką], zwiększenie kameralności i komfortu użytkowania [indywidualne elementy małej architektury : pergola, ławki, stoliki, oświetlenie].

Lokalizacja placu wśród ulic, których patronami są wielcy literatury – m.in.: Jarosław Iwaszkiewicz, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Witold Gombrowicz – stała się  dla nas inspiracją do nadania przestrzeni placu charakteru relaksacyjnej czytelni. Stąd też wypracowana z Inwestorem nieformalna nazwa – PLAC LITERATURY.

Obok  indywidualnie opracowanych siedzisk i leżaków ( we współpracy z dostawcą  – firmą mmcite4)
zaprojektowaliśmy  m.in. fontannę, pochylnie, pergolę z biblioteczką „pod chmurką” oraz zaproponowaliśmy umieszczenie w posadzce cytatów literackich.

Co ważne, w naszej pracy przyjęliśmy założenie zachowania i podkreślenia wartościowego architektonicznie układu placu.
Oryginalnie zaprojektowany w latach 80-tych przez zespół pod kierownictwem arch. Witolda Jarzynki, miał być w złożeniach  główną przestrzeń publiczną osiedla.
Projekt nasz zachowuje oryginalny układ placu i meandrujących kamiennych murków.
Dla ich podkreślenia ławki, fotele i  leżaki zostały zaprojektowane jako z nimi powiązane.

Zrealizowany dotychczas zakres prac stanowi 1. etap zaprojektowanej modernizacji.
W następnych  etapach zaplanowane są kolejne atrakcje.

Dziękujemy zespołowi Administracji Osiedla Majowe, w szczególności kierującej nim p. Barbarze Cynowskiej za dobrą atmosferę współpracy oraz okazane projektantom zaufanie,

Zespół projektowy:
Tomasz Maksymiuk, Aleksandra Pichulska
Współpraca branżowa:
Adam Białczewski, Krzysztof Imbra, Marcin Karpiński
Zdjęcia:
Anna Nowokuńska

Informacje dla mediów do pobrania: link