Pomnik wydarzeń grudzień’70 – sierpień ’80 w Szczecinie

Inwestor:

Miasto Szczecin
Pomnik upamietniający protesty robotnicze w Szczecinie w grudniu 1970r. i sierpniu 1980 r.
Projekt koncepcyjny – I miejsce w konkursie