Budynek Politechniki Gdańskiej

Inwestor:

Politechnika Gdańska

Powierzchnia:

Pu 1980m2
Budynek Laboratoryjno-badawczy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenrgetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2
Zespół w składzie: Norbert Białek, Jerzy Szparadowski, Grzegorz Skalski
Współpraca: Tensor Structural Design
Praca konkursowa – wyróżnienie