Centrum Nanotechnologii „B” Politechniki Gdańskiej

Inwestor:

Politechnika Gdańska

Powierzchnia

ok 4.700m2
Centrum Nanotechnologii „B”, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość przy ul. Siedleckiej w Gdańsku
Praca konkursowa