Most Europejski z platformą widokową w Siekierkach !

Obiekt zdobył nagrodę PROPERTY DESIGN AWARD 2022 w kategorii Bryła:Przestrzeń publiczna

Projekt adaptacji mostu kolejowego w Siekierkach na most pieszo-rowerowy z dwupoziomową platformą widokową.

Jak zaadaptować zabytkowy most, żeby poza przeprawą zaoferował turystom coś szczególnego i jednocześnie podkreślić jego oryginalną strukturę?

Celem inwestycji była przebudowa oraz adaptacja zabytkowego granicznego mostu kolejowego w Siekierkach na potrzeby ruchu pieszo-rowerowego. Ponad 320 m długości (polskiej części mostu), 9 stalowych górnych przęseł kratownicowych, 85 lat historii, od 75 lat jako obiekt militarny na wypadek przerzutu wojsk Układu Warszawskiego.

Most przebiega nad rozlewiskami starorzecza Odry, stanowiącego siedlisko ptaków i obszar o ogromnej wartości przyrodniczej. Teren inwestycji jest częścią Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Most jest kluczowym elementem dużego programu budowy sieci tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim i stanowi polską, wschodnią część przeprawy granicznej przez Odrę.

W toku prac projektowych, zaproponowaliśmy aby wykorzystać jego malownicze położenie oraz ogromny zapas nośności i dobudować ponad mostem platformę widokową. Inwestor podchwycił pomysł i rozszerzył zakres inwestycji.
Tak powstała 2- poziomowa platforma widokowa o wys. ponad 10 m (od poziomu mostu) dająca jednoczesnie mozliowość schronienia przed deszczem. Zaprojektowane przez nas rozwiązania techniczne i materiałowe miały na celu wpisanie obiektu w krajobraz oraz maksymalne ogrniczenie kosztów eksploatacji.

Zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe, w szczególności płyty jezdnej oraz poszycia platformy widokowej dobrano kierując się priorytetem ich wysokiej odporności na bardzo korozyjne środowisko (wilgoć, ptasie odchody itp) oraz łatwości ich ewentyalnej naprawy. Tym samym minimalizując koszty utrzymania obiektu, który finalnie ba być utrzymany z budżetu gminy Cedynia.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z partnerami niemieckimi i obejmuje również, realizowaną równolegle przez stronę niemiecką, adaptację zachodniej części przeprawy przez główny nyrt Odry. Zakończenie niemieckiej części inwestycji jest planowane dopiero na czerwiec 2022.
Dlatego do tego czasu Most w Siekierkach stanowi (chyba) najdłuższe śródlądowe molo w Europie 😉

Inwestycja:

Adaptacja transgranicznego mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy wraz z budową platformy widokowej w Siekierkach-Neurüdnitz

Inwestor:

Województwo Zachodnipomorskie,
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Jednostka projektowa:

Biuro architektoniczne MXL4 | www.mxl4.com

Zespół projektowy:

architektura: arch. Tomasz Maksymiuk i arch. Aleksandra Cegielska | MXL4; 
konstrukcja: mgr inż. Wojciech Kujawski | K2 Inżynieria; 
konserwacja zabytków: mgr inż. Ewa Palacz

Projekt: 

2016–17

Realizacja: 

2020 – 2021

Budżet: 

12 mln zł; inwestycja dofinansowana z programu InterReg

Generalny wykonawca:

INTOP Skarbimierzyce

Zdjęcia:

Anna Nowokuńska | www.foto.nowokunska.com

Komplet materiałów dla prasy do pobrania tu:

http://www.mxl4.com/most-siekierki-press/