Most Europejski w Siekierkach otwarty!

Kolejny nasz projekt dla turystyki i zarazem kolejna przestrzeń publiczna – transgraniczny most z platformą widokową w Siekierkach już służy turystom!

Jak zaadaptować zabytkowy most, żeby poza przeprawą zaoferował turystom coś szczególnego i jednocześnie podkreślić jego oryginalną strukturę?

Celem inwestycji była przebudowa oraz adaptacja zabytkowego granicznego mostu kolejowego w Siekierkach na potrzeby ruchu pieszo-rowerowego. Ponad 320 m długości (polskiej części mostu), 9 stalowych górnych przęseł kratownicowych, 85 lat historii, od 75 lat jako obiekt militarny na wypadek przerzutu wojsk Układu Warszawskiego.

Most przebiega nad rozlewiskami starorzecza Odry, stanowiącego siedlisko ptaków i obszar o ogromnej wartości przyrodniczej. Teren inwestycji jest częścią Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Most jest kluczowym elementem dużego programu budowy sieci tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim i stanowi polską, wschodnią część przeprawy granicznej przez Odrę.

W toku prac projektowych, zaproponowaliśmy aby wykorzystać jego malownicze położenie oraz ogromny zapas nośności i dobudować ponad mostem platformę widokową. Inwestor podchwycił pomysł i rozszerzył zakres inwestycji.
Tak powstała 2- poziomowa platforma widokowa o wys. ponad 10 m (od poziomu mostu) dająca jednoczesnie mozliowość schronienia przed deszczem. Zaprojektowane przez nas rozwiązania techniczne i materiałowe miały na celu wpisanie obiektu w krajobraz oraz maksymalne ogrniczenie kosztów eksploatacji.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z partnerami niemieckimi i obejmuje również, realizowaną równolegle przez stronę niemiecką, adaptację zachodniej części przeprawy przez główny nyrt Odry. Zakończenie niemieckiej części inwestycji jest planowane dopiero na czerwiec 2022.
Dlatego do tego czasu Most w Siekierkach stanowi (chyba) najdłuższe śródlądowe molo w Europie 😉

Inwestycja:

Adaptacja transgranicznego mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy wraz z budową platformy widokowej w Siekierkach-Neurüdnitz

Inwestor:

Województwo Zachodnipomorskie,
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Jednostka projektowa:

Biuro architektoniczne MXL4 | www.mxl4.com

Zespół projektowy:

architektura: arch. Tomasz Maksymiuk i arch. Aleksandra Cegielska | MXL4; 
konstrukcja: mgr inż. Wojciech Kujawski | K2 Inżynieria; 
konserwacja zabytków: mgr inż. Ewa Palacz

Projekt: 

2016–17

Realizacja: 

2021

Budżet: 

12 mln zł; inwestycja dofinansowana z programu InterReg

Generalny wykonawca:

INTOP Skarbimierzyce

Zdjęcia:

Anna Nowokuńska | www.foto.nowokunska.com

Więcej o naszym projekcie znajdziecie tu:

http://www.mxl4.com/most-rowerowy-z-platforma-widokowa-na-odrze-w-siekierkach/

Materiały dla prasy pobierzecie tu:

http://www.mxl4.com/most-siekierki-press/