Most w Siekierkach | materiały prasowe

 
Inwestycja:

Adaptacja transgranicznego mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy wraz z budową platformy widokowej w Siekierkach-Neurüdnitz

Inwestor:

Województwo Zachodniopomorskie;

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Jednostka projektowa:

Biuro architektoniczne MXL4 | www.mxl4.com

Zespół projektowy:

architektura: arch. Tomasz Maksymiuk i arch. Aleksandra Cegielska | MXL4; 
konstrukcja: mgr inż. Wojciech Kujawski | K2 Inżynieria; 
konserwacja zabytków: mgr inż. Ewa Palacz

Projekt: 

2016–17

Realizacja: 

2021

Budżet: 

12 mln zł; inwestycja dofinansowana z programu InterReg

Generalny wykonawca:

INTOP Skarbimierzyce

Zdjęcia do publikacji:

Pod poniższym linkiem udostępniamy zdjęcia do wykorzystania w Państwa materiałach prasowych pod warunkiem opatrzenia ich informacją:

„Źródło: MXL4.com; Zdjęcia: Anna Nowokuńska | foto.nowokunska.com” 

W celu otrzymania zdjęć w jakości do druku prosimy o kontakt mailowy.


Nagrody i wyróżnienia:

Property Design Awawrd 2022 – nominacja w kategorii: Przestrzeń publiczna

Opis inwestycji:

Jak zaadaptować zabytkowy most, żeby poza przeprawą zaoferował turystom coś szczególnego i jednocześnie podkreślić jego oryginallną strukturę?

Celem inwestycji była przebudowa oraz adaptacja zabytkowego granicznego mostu kolejowego w Siekierkach na potrzeby ruchu pieszo-rowerowego. Ponad 320 m długości (polskiej części mostu), 9 stalowych górnych przęseł kratownicowych, 85 lat historii, od 75 lat jako obiekt militarny na wypadek przerzutu wojsk Układu Warszawskiego.

Most przebiega nad rozlewiskami starorzecza Odry, stanowiącego siedlisko ptaków i obszar o ogromnej wartości przyrodniczej. Teren inwestycji jest częścią Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Most jest kluczowym elementem dużego programu budowy sieci tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim i stanowi polską, wschodnią część przeprawy granicznej przez Odrę.

W toku prac projektowych, zaproponowaliśmy aby wykorzystać jego malownicze położenie oraz ogromny zapas nośności i dobudować ponad mostem platformę widokową. Inwestor podchwycił pomysł i rozszerzył zakres inwestycji.
Tak powstała 2- poziomowa platforma widokowa o wys. ponad 10 m (od poziomu mostu) dająca jednoczesnie mozliowość schronienia przed deszczem.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z partnerami niemieckimi i obejmuje również, realizowaną równolegle przez stronę niemiecką, adaptację zachodniej części przeprawy przez główny nyrt Odry. Zakończenie niemieckiej części inwestycji jest planowane dopiero na czerwiec 2022.
Dlatego do tego czasu Most w Siekierkach stanowi (chyba) najdłuższe śródlądowe molo w Europie 😉

Założenia projektowe:

Po analizie zadania i specyfiki  miejsca zespół projektowy MXL4 zdecydował się przyjąć poniższe założenia projektu i sposoby ich realizacji:

1. Zachowanie i podkreślenie, oryginalnej, zabytkowej struktury mostu i jej wykorzystanie do wprowadzenia funkcji obsługujących trasę rowerową:
 • brak ingerencji w kształt przęseł mostu – podkreślenie liniowego charakteru – rytm dziewięciu powtarzalnych kratownicowych modułów przęseł
 • posadowienie na moście dwukondygnacyjnej platformy widokowej – wykorzystując jego nośność i wysokość (zamiast planowanych przez inwestora doklejonych do mostu pomostów widokowych z poziomu mostu)
 • wyraźne podkreślenie (formą i materiałem) odrębności platformy widokowej
 • wkomponowanie dodatkowych miejsc odpoczynku w strukturę mostu – siedziska i stolik wpasowane w pochyłe, skrajne pasma kratownic
 • jednorodna, ujednolicona kolorystyka dwóch mostów, skoordynowana z projektem mostu niemieckiego
2. Wyeksponowanie i udostępnienie walorów krajobrazowych miejsca:
 • wysokość i otwarcie platformy na najciekawsze kierunki widokowe
 • wprowadzenie wielu punktów odpoczynku na długości mostu, niekolidujących z ruchem rowerowym
3. Nakierowanie na potrzeby użytkowników – rowerzystów:

kierowanie na potrzeby użytkowników – rowerzystów

 • 2-kondygnacyjna platforma widokowej dająca możliwość schronienia przez deszczem
 • układ platformy dający możliwość nie tylko wejścia i zobaczenia widoku ale spędzenia tam czasu, dając szansę na relaks i kontemplację przyrody
 • rozlokowanie na moście wielu niezależnych miejsc pozwalających na indywidualny odpoczynek i obserwację przyrody
 • na granicznej wyspie mineralnej miejsce odpoczynku – „stół przyjaźni” – symbolicznego miejsca spotkań i odpoczynku cyklistów z Polski i Niemiec
4. Lokalizacja i forma platformy:
 • lokalizacja na skrajnym, zachodnim przęśle jako „brama powitalna” wjazdu na teren Pomorza Zachodniego
 • układ platformy wynikający z głównych kierunków otwarć widokowych oraz zapewnienie możliwości korzystania z platformy jednocześnie przez większą ilość użytkowników (do max. 50 osób)
 • Dwukodygnacyjność – kilka stref i więcej sposobów rekreacji – schronienie przed deszczem, siedziska na schodach, nocleg pod gwiazdami. 
 • Nieregularny układ i „żywy” materiał platformy podkreślający „odcięcie” platformy od technicznej, regularnej struktury mostu oraz dążenie do wkomponowania w krajobraz
 • Spiralny schemat komunikacji pionowej – platforma zawija się niczym wstęga Moebiusa
5. Zapewnienie wieloletniej trwałości i niskich kosztów utrzymania mostu i platformy w bardzo wilgotnym i korozyjnym środowisku:
 • zaprojektowanie trasy rowerowej z płyt kompozytowych o bardzo dużej odporności na warunki atmosferyczne (50 lat gwarancji producenta) oraz uszkodzenia mechaniczne
 • zaprojektowanie poszycia platformy widokowej z odpornej na korozję blachy cortenowej
6.Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania:
 • pokrycie drogi rowerowej żywicą z kruszywem o frakcji zapewniającej jej wysoką szorstkość (istniejące duże zawilgocenie oraz naturalne zanieczyszczenia – liście i odchody ptasie)
 • antypoślizgowe pokrycie schodów na platformie żywicą z kruszywem o drobnym uziarnieniu
 • wprowadzenie elementów odblaskowych ułatwiających nawigację na drodze rowerowej po zmroku


Jednostka projektowa:

Biuro architektoniczne MXL4 działa od 2004 r. Jest laureatem ponad dwudziestu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. Specjalizuje się w projektowaniu zabudowy turystycznej, użyteczności publicznej i mieszkalnej. Działa projektowo na terenie całego kraju.

Kontakt:

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące tej nietypowej inwestycji i indywidualnego procesu projektowego. 

arch. Tomasz Maksymiuk 
maksymiuk@mxl4.com
www.mxl4.com