Muzeum Morskie w Szczecinie – Wyróżnienie

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Powierzchnia:

6500 m2
Muzeum Morskie Muzeum – CENTRUM NAUKI przy ulicy inż. Tadeusza Apolinarego Wendy 6 (nabrzeże Starówka) w Szczecinie
Zespół w składzie: Norbert Białek, Tomasz Maksymiuk, Jerzy Szparadowski, Marek Kokorudz
Projekt konkursowy – Wyróżnienie