Sala sportowa w Ostrowie

Inwestor:

Gmina Ostrów Wlkp

Powierzchnia:

Pu 1860m2
Projekt hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ulicy Batorego w Ostrowie Wielkopolskim
Praca konkursowa