Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Inwestor:

Powiat Kartuski

Powierzchnia:

6800 m2
Siedziba Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Budynek biurowy z parkingiem podziemnym
Projekt konkursowy