Szkoła w Pruszkowie – II Nagroda

Inwestor:

Powiat Pruszków

Powierzchnia

ok 5577m2
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana przy ul. Daszyńskiego 6 w Pruszkowie.

Zespół projektowy – Jerzy Szparadowski, Agnieszka Antoniuk, Ewa Gawron, Łukasz Kaziemierczuk
Projekt konkursowy – II miejsce