Zmiana siedziby firmy

aktualny adres siedziby firmy to:
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin

nry telefonów, faks, adresy e-mail pozozstają bez zmian.