Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym

Inwestor:

Gmina Kazimierz Dolny

Powierzchnia

ok 13.000m2
Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym

Projekt Konkursowy