Zadaszenie dziedzińca Muzeum Narodowego w Szczecinie

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Zadaszenie dziedzińca Muzeum Narodowego w Szczecinie