Budynek Ambasady RP w Berlinie

Inwestor:

MSZ

Powierzchnia

ok 9200m2
Budynek AmbasadyRP w Berlinie przy ul. Unter den Linden

Zespół projektowy – Jerzy Szparadowski, Norbert Białek, Ewa Gawron, Łukasz Kazimierczuk
Projekt konkursowy