Wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych w Szczecinie.

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych przy ul. Bielańskiej w Szczecinie.

Zespół projektowy – Jerzy Szparadowski, Łukasz Kaziemierczuk

projekt