Grzebowisko małych zwierząt w Szczecinie

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Powierzchnia

ok 2,92ha
Grzebowisko małych zwierząt przy ul.Bielańskiej w Szczecinie

Zespół projektowy – Jerzy Szparadowski, Łukasz Kaziemierczuk
Projekt konkursowy – wyróżnienie