Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

Inwestor:

Uniwersytet Warszawski

Powierzchnia

ok 4.700m2
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
Projekt konkursowy.