Hala sportowa w Kalwarii Zebrzydowskiej

Inwestor:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Powierzchnia

ok 1.800m2
Hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
Praca konkursowa