Przebudowa i budowa budynków ICMiMK UW w Warszawie

Inwestor:

Uniwersytet Warszawski

Powierzchnia

ok 9500m2
Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku o przeznaczeniu
biurowym z niezbędnym zapleczem technicznym i garażem
podziemnym oraz budowa nowego budynku serwerowni z zapleczem technicznym oraz
laboratorium sprzętowym.

Projekt konkursowy