Wały Chrobrego w Szczecinie

Inwestor:

Miasto Szczecin
Remont zabudowań Wałów Chrobrego wraz z fontanną w Szczecinie